سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین قندی جلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد
محمود وفائیان – استاد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمهدی ابطحی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
نوید جاوید – کارشناس ارشدخاک و پی

چکیده:

سالانه در اثر تخریب ساختمانهای بتنی، مقدار زیادی بتن خرد شده تولید میشود که دفن آن هزینه زیادی در بر دارد. بطور مثال در آمریکا سالانه ۶۰ میلیون تن از این بتن خرد شده قابل بازیافت در اثر تخریب ابنیه تولید میگردد. با توجه به تولید اینگونه نخالهها و قیمت نسبتاً زیاد مصالح طبیعی، استفاده از این نوع به اصطلاح مصالح مصنوعی در پی سازی و اساس و زیر اساس راهها میتواند حرکتی اقتصادی باشد. بدین منظور طرحریزی یک سری آزمایشات برای تخمین خصوصیات مهندسی این نوع مصالح از قبیل: مقاومت، تغییر شکل و خصوصیات هیدرولیکی آن ضروری به نظر میرسد. انجام یک کار ژئوتکنیکی قابل اعتماد و اقتصادی نیازمند استفاده از آزمایشهایی است که این آزمایشها در عین حال که باید تمامی مشخصات خاک مورد نظر را تعیین نماید، باید حدالامکان از تجهیزات ساده استفاده برده و اجرای آنها نیز نیازمند صرف هزینه و زمان زیاد نباشد. در این مقاله قصد داریم به بررسی ظرفیت باربری مجاز این مصالح بپردازیم. با توجه به محدودیت در انجام آزمایشات و نیز اقتصادی بودن آزمایش CBRو نیز سرعت انجام و قابلیت انجام تستCBRدر آزمایشگاه، سعی میشود با استفاده از یک رابطه بین عددCBR و پارامترهای موثر در ظرفیت باربری خاک، ظرفیت باربری مجاز خاک با توجه به آزمایشات CBR انجام شده روی مصالح و نتایج آنها تخمین زده شود. با تحقیقاتی که گذشتگان در این زمینه انجام دادهاند، به این نتیجه رسیده اند که رابطه مستقیمی بین عدد CBR و ظرفیت مجاز باربری خاک وجود ندارد. به علت وجود روابط متعدد بین تعداد ضربات SPT و پارامترهای ژئوتکنیکی خاک، ابتدا روابطی بین نتایج آزمایشات SPT و CBR بیان میشود و ظرفیت باربری مجاز خاک از آن نتیجه میگردد. نتایج نشان دهنده ظرفیت باربری مجاز نسبتا مناسب این نوع مصالح است