سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نیکویی – کارشناس ارشد عمران
محمدناصر کافی – دانشجوی کارشناسی عمران
امیر دهقان – کارشناس عمران
خسرو کافی – کارشناس عمران

چکیده:

استفاده از پوزولان ها درتولید سیمانهای مرکب هزینه تمام شده سیمان را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد پوزولانها درکنار کاهش دادن هزینه ها می توانند ربهبود خواص مکانیکی و دوام بتن نقش داشته باشند درپژوهش حاضر جهت بررسی استفاده از پوزولان شیشه بعنوان جایگزینی بخشی از سیمان مخلوطی خمیر سیمان با درصد های متفاوت پوزولان جایگزین گردیده است و سپس به مقایسه نمونه های پوزولان با نمونه فاقد پوزلان شاهد پرداخته شده نتایج حاکی از بهبود عملکرد بتن با پوزلان شیشه نسبت به نمونه شاهد می باشد.