سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی مختاری – کارشناس ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک
حسین رهنما – دکتری ژئوتکنیک
مهدی مخبری – دکتری ژئوتکنیک

چکیده:

ضریب واکنش بستر خاک ks توسط ازمایشات گوناگون مانند ازمایش تحکیم سه محوری SPT,CBR انبساط سنج DMT بارگذاری صفحه و نیز روابط تئوریک و تجربی که توسط محققین ارایه شده اند تعیین میگردد از بین این روشها استفاده ازآزمایش بارگذاری صفحه بیشتر ازبقیه کاربرد دارد بدیهی است ازمایشات برجا اصولا به نتایج دقیق تری منتهی می شود دراین تحقیق به برسی تاثیر تغییرات رطوبت برKS با استفاده ازآزمایشهای بارگذاری صفحه به قطر ۳۰cm پرداخته است نتایج نشان میدهد که با افزایش درصد رطوبت سختی خاک و ضریب واکنش بستر خاک کاهش می یابند.