سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رضا فولادوند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی اکبر آقا کوچک – استاد دانشگاه تربیت مدرس
شریف شاه بیک – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
سعید اینانلو – کارشناس آزمایشگاه سازه دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

قابهای مهاربندی ویژه فولادی ازسیستم های متداول سازه ای برای مقابله با بارهای جانبی می باشند درعین حال این گونه سیستم های سازه ای علاوه برتامین سختی مقاومت و شکل پذیری بسیار اقتصادی اند برای تامین رفتار قاب نیاز به اعمال ضوابطی برای شکل پذیری قابهای مهاربندی ویژه به منظور استهلاک انرژی درحین زلزله وجود دارد که آیین نامه های لرزه ای وپژوهشهای گذشته ضوابطی برای قسمت ورق اتصال ارایه کرده اند دراین پژوهش رفتار ازمایشگاهی چهارنمونه قاب مهاربندی ویژه فولادی با مهاری قطری با زیرسازه ای مستقل از یک دهانه ازقاب مهاربندی و اعمال بارجانبی بصورت چرخه ای مورد مطالعه قرارمی گیرد نمونه اول براساس ضوابط آیین نامه با تامین فاصله آزاد خمش مستقیم و نمونه دوم با تامین فاصله ازاد خمش بیضی شکل و دو نمونه نیز به همراه سخت کننده طراحی و درازمایشگاه ساخته شده اند سخت کننده ها براساس ظرفیت خمش فراارتجاعی عضو مهاربند طرح می شوند.