سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معین آصفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی
مجتبی صانعی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

چکیده:

حوضچه رسوبگیر گردابی ازجمله سازه های کنترل رسوب درسیستم های انتقال و مصرف آب است که درشرایط خاص خود می تواند ازنظر اقتصادی نسبت به سایرطرح ها ارجح باشد ازجمله مشکلات بکارگیری این نوع رسوب گیر ته نشست درصدی از رسوبات درکف حوضچه و عدم خروج آنها ازروزنه تحتانی می باشدکه باعث ایجاد اختلال درعملکرد این سازه می شود تحقیق حاضر که طرحی شامل تلفیق حوضچه رسوبگیر گردابی با صفحات مستغرق می باشد درآن به منظور یافتن موقعیت مناسب برای کدگذاری صفحات درکف حوضچه ارایش های مختلفی مورد بررسی قرارداده شد نتایج ازمایشگاهی نشان داد که با کاهش فاصله شعاعی قرارگیری صفحات از روزنه r>R/2 (، افزایش رسوب گذاری درکف اما با افزایش این فاصله شعاعی r>R/2 (، صفحات با هدایت رسوبات کف به سمت روزنه تحتانی باعث رسوب زدایی ازکف می شوند.