سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید کلانتری دررنجی – کارشناس فنی سد صفا موسسه ثارالله، کرمان، ایران
محمدرضا برادران – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز میمند، گروه عمران، میمند، ا
غلامعباس بارانی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سرریزهای جانبی ساز ههایی هستند که در کنار یک آبراهه یا کانال نصب م یشوند و زمان یکه ارتفاع جریان از تاج آن بالاتر رود جریان اضافه ازروی آن عبور کرده و وارد کانال فرعی م یشود، در واقع سرریزهای جانبی ساز ههای تنظی مکننده جریان هستند که در صنعت آبیاری، زهکشی، کنترل سیلاب و … کاربرد قابل ملاحظ های دارند. مه مترین مسئله در بررسی جریان روی این ساز هها، تعیین میزان ضریب شدت جریان است که تاکنون محققان روابط مختلفی را روی سرریزهای مستطیل شکل ارائه کرد هاند. در این مقاله روش مناسب و نسبتاً دقیقی برای محاسبه ضریب شدت جریان سرریزهای مثلثی لبه تیز ارائه شده است و نتایج حاصل از این روش با داد ههای آزمایشگاهی و شبکه عصبی و همچنین روابط تئوری ارائه شده توسط سایر محققان مورد مقایسه قرار گرفته که از تطابق قابل قبولی برخوردار است.