سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نصیریان – دانشجوی دکتری عمران- آب دانشگاه فردوسی مشهد
محمود فغفور مغربی – استاد گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد جلال ارشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

افت هیدرولیکی در شبکه های توزیع یکی از اجزای موثر در تحلیل شبکه های توزیع است. معمولا در تحلیل شبکه ها از معادلات هیزن – ویلیامز و دارسی – وایسباخ بعنوان معادلات مقاومتی جریان استفاده می کنند. در این مقاله با اندازه گیری مستقیم افت هیدرولیکی، مقادیر ضریب زبری لوله با روشهای مختلف و میزان انطباق با هر یک از روشها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان دادند که ضریب افت لولهها در محدوده ای است که بیشتر به عدد رینولدز وابسته است و پیشنهاد شد برای محاسبه ضریب زبری لوله های پلیمری در معادله دارسی از معادله بلازیوس استفاده شود.