سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا فردین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سیدعلی علوی فاضل – عضو هیات عمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
داریوش الماسی فر – عضو هیات عمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در این پژوهش، ضریب انتقال حرارت جوشش استخری در ناحیه جوشش هسته ای برای آب خالص در گستره شارحرارتی ۴۵۰۰ تا ۶۵۰۰۰ وات بر متر مربع مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل، افزایش ضریب انتقال حرارت باافزایش شار حرارتی را نشان داده است. همچنین در یک محاسبه آماری، مقایسه ای بین داده های تجربی و کاربردی ترین روابط موجود انجام گردیده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که رابطه گارنفلو بهترین همپوشانی رابا داده های تجربی از خود نشان داده است