سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد قره گزلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محسن مسعودیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدجواد مشکواتی تروجنی – دانشجویکارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

دریچه ها از جمله سازه های کنترل کننده جریان هستند که در شکل ها و با نحوه عملکردهای متفاوتی مورد استفاده قرارمیگیرند تعیین رابطه بین دبی عبوری از زیردریچه و پارامترهای اثر گذار بر ان یکی از مسائل مهم و مورد توجه مهندسان هیدرولیک می باشد دریچه استوانه ای یکی از انواع دریچه ها می باشد که د رمکانهای مختلف قابل استفاده است هیدرولیک جریان در سه حالت جریان از روی آن جریان از زیر و یا هردو میتواند بررسی گردد. در این مقاله تعیین ضریب دبی در حالتی که جریان از زیراستوانه عبور می کند درمدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفته است. در این آزمایشات رابطه ضریب دبی با متغیرهای قطر استوانه هد آب بالا دست ، بازشدگی دریچه. مورد بررسی و تحلیل قرارمیگیرد.