سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ویدا آتشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کی از روش هایی که اخیراَ، بر مبنای مطالعات تئوری، آزمایشگاهی و صحرایی برای کنترل فرسایش و رسوبگذاری در رودخان هها پیشنهاد گردیده است، سرریز w می باشد. در تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی تأثیر سرریز w بر سرع تهای عرضی درقوس ۹۰ درجه پرداخته شده است. با توجه به این که بیشترین تلاطم جریان در ۷۰ درجه قوس رخ می دهد، این زاویه بعنوان زاویه نصب انتخاب گردید. نتایج مورد مطالعه نشان می دهد که سرریز w باعث جریانی آرام در بالادست سازه شده و از به وجود آمدن جریان های ثانویه جلوگیری می کند.