سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سلطانی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
اکبر واثقی –
محمدکاظم بحرانی –

چکیده:

شریانهای حیاتی از جمله پلهای بزرگراهی درهنگام وقوع زلزله اهمیت بسیاری دارند حفظ پایداری و عدم خسارت های عمده به اینگونه سازه ها به دلیل استفاده بی وقفه از آنها درشرایط خاص لازم و ضروری است بنابراین و به منظور بررسی رفتار لرزه ای پایه هیا متداول پلهای بزرگراهی و ارایه روش بهسازی مناسب دو نمونه آزمایشگاهی از یک پایه پل سه ستونه درمقیاس ۱/۳ درآزمایشگاه سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مورد آزمایش قرارگرفته اند یکی ازنمونه ها بصورت چون ساخت as-built و دیگری پس ازاجرای عملیات بهسازی تحت بارگذاری چرخه ای آزمایش شده اند درنمونه اول as-built مهمترین خسارت های واردشده به پل درناحیه اتصال تیر سرستون به ستون رخ داده است عمده خسارت های وارده به علت عدم مهار مناب آرماتورهای طولی ستون درتیر سرستون می باشد که باعث لغزش آرماتور درتیر سرستون بعداز ایجاد ترکهای برشی درناحیه اتصال می گردد.