سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید عیوضی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
حسین شوکتی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

دراین مقاله رفتار فرورفتگی ایجاد شده بوسیله گودسازدرخط لوله انتقال تحت اثر ترکیب نیروی محوری و بار موضعی با نتایج بدست آمده از آزمایشگاه مورد بررسی قرارگرفته است تمامی بارگذاریها بصورت استاتیکی بوده و مشخصات هندسی و خصوصیات فیزیکی مصالح در تمامی آزمایشها ثابت می باشد و تنها عامل متغیر مقدار نیروی محوری فشاری می باشد تعداد شش ازمایش انجام گرفته و نمودارهای نیرو – تغییر مکان در قسمتهای مختلف لوله مد تغییرشکل بعد از باربرداری و نمودار اندرکنش بین نیروی محوری و بار موضعی و همچنین اثر بار محوری برمقاومت لوله در برابر بار موضعی بررسی شده است.