سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبداله شایسته – مدرس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان
میکائیل یوسف زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

دراین تحقیق اثر ذوب و یخزدن های متوالی در لاینرهای ساخته شده از پودر سنگ ناشی از ضایعات کارخانههای سنگ بری در اشل آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفته است مصالح اصلی استفاده شده دراین تحقیق یک نوع پودر سنگ تولید شده از سنگ مرمر بوده و بعنوان مصالح افزودنی ماسه خاک رس، و سیمان انتخاب شدند. در آزمایشات قبلی توسط کاظم بدو و عبداله شایسته پودرسنگ و مواد افزودنی با درصدهای مختلف ترکیب و ماده حاصله در لوله های پلی اتیلن با روش تراکم استاندارد متراکم شده و آزمایشات انتشار مولکولی روی آنها انجام گرفته و نفوذ پذیری ترکیباتدرحالت نرمال محاسبه شدها ست نتایج آزمایشات نفوذ پذیری نشان داد که نفوذپذیری خاک مورد نظر ۱/۲×۱۰ -۱۰ m/s و درحد مقادیر توصیه شده برای لاینرهای رسی است. درادامه این تحقیقات نمونه ها تحت سیکلهای متناوبی از یخ و ذوب شدن های متوالی نفوذپذیری آنها مجددا بررسی می شود. با توجه به آزمایشات انجام شده در ترکیبات زیر تا سیکلهای مشخصی تاثیری در استاندارد نفوذپذیری ایجاد نمی شود که این مطلب در ترکیبات مختلف متفاوت بوده است ولیاز یک مرحله به بعد افزایش نفوذپذیری در ترکیبات به چشممی خورد نتایج نشان داد که برخی از مواد ترکیبی آزمایش شده تا سیکلهای بیش از ۱۵ بار هم استاندارد لازم را از نقطه نظر نفوذپذیری درلاینر ها تامین می کنند.