سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا فردین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سیدعلی علوی فاضل – عضو هیات عمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
داریوش الماسی فر – عضو هیات عمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در این پژوهش، تعداد مراکز مولد حباب بر واحد سطح به عنوان یک پارامتر کلیدی و تاثیر گذار بر ضریب انتقال حرارت، در فرایند جوشش استخری برای محلول الکترولیت نمک طعام در گستره شار حرارتی ۴۵۰۰ تا ۶۵۰۰۰ وات بر متر مربعبه صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل، افزایش تعداد مراکز هسته زایی بر واحد سطح را با افزایش شار حرارتی چه برای آب خالص و چه برای محلول نشان داده است. همچنین بر اساس داده های آزمایشگاهیکاهش محسوس این پارامتر برای محلول نسبت به آب خالص مشاهده گردیده است. یک مدل جدید با دقت بالا، بر اساس رابطه تعداد مراکز فعال هسته زایی بر واحد سطح و حداقل شعاع حفره ها ارائه گردیده است