سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

پرویز قدوسی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده عمران
مهدی رحیمی نژاد – کارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

شناخت اثر و دامنه انواع جمع شدگی جهت مقابله با ترکها و اثرات جمع شدگی امری ضروری است که به دلیل مزایای فراوان بتن خود تراکم (بتنی با کارایی و روانی بالا که تحت اثر وزن خود و بدون تراکم میان سازه و فضای پر ازدحام عبور می نماید) کاربرد آن به طور روز افزونبویژه در تعمیر سازه های بتنی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا خود جمع شدگی و جمع شدگی ناشی از خشک شدگی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد تاکنون محققینمطالعات گسترده ای را در این خصوص انجام داده اند اما بررسی تفکیک جمع شدگی در انواع بتن خود تراکم در حالت تعمیری از مباحثیمیباشد که خلاء تحقیقاتی بوده و اینجا به بررسی شرایط مختلف محیطی و نیز استفاده از روشهای مختلف جهت نتیجه گیری و نیز روابط جمع شدگی با خود جمع شدگی در انواع بتن پرداخته شده ومقایسه گردیده اند. مکانیسم اثر خود جمع شدگی به شکل گویایی بررسی شده است در این تحقیق جمع شدگی مقید نیز مورد مطالعه قرار گرفته است