سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر قالچی ها – دانشگاه تربیت مدرس
عبدالحسین دلیمی اصل –
حسن عسکری – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده:

برای پسابهای خاص به ویژه آنها یی که ازکارخانجات موادغذایی حاصل می شود به فراوریهایی جهت تولید محصولات با ارزشافزودن مانند حشره کشهای زیستی نیاز می باشد امروزه موفقترین حشره کش های زیستی توسط باکتریهای میله ای شکل گرم مثبت ازجنس باسیلوس تولید می شوند که درمرحله ی تشکیل اسپور اندوتوکسین های پروتئینی کریستاله تولید کرده و هنگام ورود به روده حشرات تحت شرایط قلیایی فعال شده و باعث صدمه به غشای سلولهای روده حشرات و تشکیل سوراخ درغشا می شوند و عمل تجزیه کردن سلولهای اپیتلیال را انجام میدهند دراینتحقیق باکتری Bacillus thuringiensis برروی پساب کارخانه تولید نشاسته شد داده شد و طی عمل تخمیر پروتئین کریستاله با وزن مولکولی ۶۵ کیلودالتون تولید گردید سپس پروتئین حاصل را برروی لارو حشره ی Galleria melonella اثرداده و میزان مرگ و میر بعدازگذشت ۲۴و۴۸ ساعت ارزیابی و با نمونه کنترل مقایسه گردید.