سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حیدری سورشجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر، ایران
مصطفی طباطبایی قمشه – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
معصومه میرزایی قبادی –

چکیده:

توجه به مسائل زیست محیطی یکی از دغدغه های جوامع امروزی می باشد. در این مطالعه حذف استایرن از پساب به روش فنتون مورد بررسی قرار گرفت. عوامل مختلفی بر حذف استایرن تاثیرگذار است.از عوامل مختلف و موثر بر بازده اکسیداسیون استایرن pH می باشد.اکسیداسیون در pH های ۲و ۴و ۷و ۱۱ در غلظت ۴۱۱ میلی گرم بر لیتر از استایرن و ۲۱۱۱ و ۴۱۱ میلی گرم بر لیتر از پراکسید هیدروژن و یون= آهن مورد بررسی قرار گرفت که در ۴ pH بیشترین بازده تخریب اکسیداسیون بدست آمد. همچنین برای بدست آوردن غلظت بهینه از پراکسیدهیدروژن و یون آهن آزمایشات متعددی انجام شد و درنهایت غلظت ۳۱۱۱ میلی گرم بر لیتر از پراکسید هیدروژن و غلظت ۱۱۱ میلی گرم از یونآهن به عنوان غلظت بهینه انتخاب شد در نهایت به بررسی تاثیر غلظت اولیه بر میزان حذف استایرن پرداخته شد. آزمایشات نشان دادند که روش فنتون روشی موثر برای حذف استایرن حتی در غلظت های بسیار بالاست