سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید آبیار – کارشناس ارشد مدرس مدعو دانشگاه پیام نور خوزستان اندیکا
علیرضا مسجدی – دانشیار دانشگاه آزاد اهواز
ویدا رمضانیان – دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از راه هایی که جهت کنترل فرسایش درقوس خارجی رودخانه ها مفید می باشد استفاده از آبشکن L شکل می باشد آبشکن با هدایت جریان به سمت محور رودخانه از ایجاد جریان آشفته درطول ساحل جلوگیری کرده و مانع فرسایش ساحل رودخانه ها می گردد ازطرف دیگرآبشکن بصورت مانعی درمقابل جریان عمل می کند و این امر باعث ایجاد آبشستگی دراطراف آبشکن می گردد به منظور براورد میزان ابشستگی اطراف آبشکن ازمایشهایی دریک فلوم ازمایشگاهی با قوس ۱۸۰ دره و شعاع مرکزی ۲/۸متر و عرض ۰/۶متر ازجنس پلاکسی گلاس انجام شد دراین تحقیق با قرار دادن چهارآبشکن L بصورت منفرد به شکل هندسی تخت درچهارموقعیت و عمق ثابت و با چهار دبی متغیر پدیده آبشستگی حول آبشکن ها درحالت آب زلال مورد بررسی قرارگرفت