سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیما بهزادی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران
فاطمه کاظمی پرکوهی –
میرمصدق جمالی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جریانهای ثقلی ازجمله مکانیزمهای تبادلی شاخص درطبیعت به شمار می آیند به دلیل اهمیت شناخت خصوصیات حاکم براین جریان مطالعات زیادی انجام شده است دراین پژوهش با رویکردی آزمایشگاهی درقالب مدلهای هیدرولیکی دو و سه لایه درمحیطهای محدود به بررسی این جریانها می پردازیم با استفاده ازپردازش تصاویر بدست آمده از انجام آزمایشها علاوه بربراورد خصوصیاتی چون سرعت پیشانی و عمق جریان درزمانهای مختلف برای هریک از حالات فوق تاثیر پارامتر ارتفاع لایه های مجاور بروند پیشرفت جریان تبادلی را نیز مورد برری قرار میدهیم