سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسمعیل شاکر – دانشجو یکارشناسی ارشد سازه های ابی
سیدمحمود کاشفی پور – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
امیرعلی ملتجی – دانشجوی کارشناسی مهندس کشاورزی آب

چکیده:

یکی از روشهای موثر و بصرفه جهت ساماندهی رودخانه ها درمحل قوس ها استفاده ازآبشکن هاست درتحقیق حاضربه بررسی آزمایشگاهی تاثیر سری آبشکن های غیرمستغرق با فاصله ۳برابر طول آبشکن ها ازهم برجریانات ثانویه درقوس ۹۰درجه ملایم با نسبت R/B=4 عرض ۰٫۷ متر و عمق آب ۰٫۱۴ متر پرداخته شده است نتایج مورد مطالعه نشان میدهد که حضور سری آبشکن ها سبب ارامتر شدن جریان درقوس شده و از شکل گیری جریانات ثانویه درمقاطع مورد بررسی جلوگیری می کند همچنین مقایسه قدرت جریان ثانویه نشان میدهد که حضورسری آبشکن ها باعث پایین امدن قدرت جریان ثانویه درمقاطع مورد بررسی میگردد.