سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا داودی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امین مصطفویان – دانشجوی دکتر یسازه
حسین فلاح نژاد – کارشناس ارشدسازه

چکیده:

دراین مقاله به بررسی فرکانس طبیعی و میرایی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق CFRP درمراحل مختلف ترک خوردگی آن پرداخته شده است آزمایشات برمبنای بارهای استاتیکی و دینامیکی و برروی تیرهای دارای ورق تقویت درناحیه کششی و همچنین تیرهای بدون تقویت صورت پذیرفت برای این هدف شش تیر بتنی آزمایش شدند و زیراثر بارهای استاتیکی قرارگرفتند این بارگذاری ها بصورت گام به گام تا رسیدن به مرحله نهایی شکست ادامه یافت دراین آزمایشات دو تیر به عنوان تیر مرجع مورد استفاده قرارگرفتند همچنین دو نمونه از تیرها هنگامی که بار بحدود نیمی از بارنهایی رسید با یک لایه ورق CFRP تقویت شدند دو نمونه دیگر نیز هنگامی که بار به حدود ۷۵ درصد بارنهایی رسید با دولایه ورق CFRP تقویت شدند پس از هرگام بارگذاری و ایجاد خسارت آزمایش دینامیکی مودال درحالت آویزان روی تیرها انجام گردید که درنتیجه ان میزان فرکانس طبیعی و میرایی درهرگام بدست آمد.