سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف قدو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران گروه سازه های آب
عزیز سوزه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

جریان در قوس تحت تاثیر گرادیان طولی فشار و نیروی گریز از مرکز قرار دارد که باعث می شود الگوی جریان در مسیر خمیده متفاوت با الگوی جریان در مسیر مستقیم باشد اندرکنش این دو نیرو باعث بوجود آمدن جریان ثانویه می شود هدف این تحقیق بررسی پروفیل سرعت جریان در مقاطع عرضی ۰، ۴۵ و ۹۰ درجه در لایه نزدیک سطح آب و لایه نزدیک کف کانال در قوس ۹۰ درجه تند می باشد نتایج برای فرود ۰٫۴ وجود یک ناحیه پرسرعت در جداره داخلی از ۰ تا ۷۰ درجه نزدیک کف و ۰ تا ۴۵ درجه درسطح آب و ناحیه کم سرعت در جداره خارجی را نشان میدهد در فرود ۰٫۱۷ در نزدیک کف سرعت ماکزیممدر جداره داخلی در بازه ۱۵ تا ۵۰ درجه اتفاق می افتد همچنین در فرود ۰٫۱۷ محدوده سرعت ماکزیمم در نزدیک سطح آب در بازه ۲۰ تا ۷۰ درجه در جداره داخلی اتفاق می افتد در موقعیت ۹۰ درجه قوس برای هر دو دبی در سطح آب ناحیه کم سرعت در نیمه داخلی قوس می باشد.