سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی شاهرخی ساردو – کارشناس ارشدسازههای هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی تغیرات زمانی پروفیل بستر تحت تاثیر تغییرات دبی جریان در دو حالت جریان یکنواخت و غیر یکنواخت مدل فیزیکی در سایت دانشگاه باهنر کرمان به ابعاد۳۰×۰٫۷۳×۰٫۴۰ متر و با استفاده از مصالح بنائی ساخته و مورد استفاده قرار گرفت.آزمایشات با استفاده از ماسه با قطر متوسط ذرات ۱/۶ میلیمتر و انحراف استانداردσg=3/88 در سه دبی و پنج بازه زمانی معین پس از شروع آزمایشات صورت گرفت.اطلاعات مورد نیاز از جمله رقوم تراز بستر با استفاده از دستگاه عمق سنج مدل KENEK WH-406 در بازه های مورد نظر برداشت شده است.نتایج حاکی از آن است که پروفیل بستر در شرایط غیر یکنواخت تقریبا تا ۲۵ % بزرگتر از فرم های بستر شکل گرفته در جریان یکنواخت در شرایط مشابه می باشد.البته به دلیل شیب کم مقادیر بسیار نزدیک می باشند.