سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی
مسعود قدسیان – استاد هیدرولیک، پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس تهران
سید عباس موسوی نائینی – فوق لیسانس مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس تهران
نیما پناه پور – فوق لیسانس مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

رودخانه ها مهمترین منبع تعیین کننده آب شرب می باشند. از این لحاظ شناخت رفتار رودخانه و نحوه تغییرات آن، می تواند در مطالعات خشکسالی یک حوزه آبریز نقش بسزایی داشته باشد. در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در یک خم ۹۰ درجه با بستر صلب پرداخته شده است. تغییرات مقدار تنش برشی دو بعدی در عبور جریان در قوس ۹۰ درجه و برای سه مقدار دبی ۱۵، ۳۰ و ۴۵ لیتر بر ثانیه در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل نتایج به همراه پیش بینی ارتباط بین تغییرات تنش برشی با نحوه حرکت رسوبات در صورت متحرک بودن بستر، از نکات مطرح شده در این مقاله می باشد. همچنین نتایج این تحقیق بیانگر این است که مقدار تغییرات تنش برشی در قوس به تنش برشی در مسیر مستقیم بالادست، بین ۰/۹ تا ۱/۲ متغیر می باشد