سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی گاز
امین جعفری – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی
علیرضا شریعتی – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مقاله داده های تعادلی بخار مایع برای سیستم متانول نرمال هپتان درفشار ۸۵kpa بررسی شده است ازمایشات بوسیله دستگاه تقطیر اتمر اصلاح شده برای اندازه گیری دما و جز مولی های تعادلی فازهای بخار و مایع درفشار ثابت انجام شده است پارامترهای مدلهایمختلف انرژی گیبس مازاد شامل مدل NRTL Wilson به کمک الگوریتم ژنتیک بهینه شده است نتایج بهینه سازی با برناهم محاسبه دما و نقطه شبنم امتحان گرددنتایج محاسبه شده حاصل ازمدلهای انرژی گیبس با داده های آزمایشگاهی تطابق خوبی دارند نتایج مدلسازی نشان میدهد که مدل Wilson نسبت به مدل NRTL بطور جزئی با دقت بهتری رفتار فازی سیستم متانول نرمال هپتان را نشان میدهد تست سازگاری ترمودینامیکی برای داده هیا آزمایشگاهی این سیستم انجام شد که با توجه به نتایج تست سازگار یداده های تعادلی از نظر ترمودینامیکی سازگار می باشند.