سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید عباسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند های جداسازی، دانشکده
رضا خلیقی ششده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز، دانشکده نفت اهواز،
سید ابراهیم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

در این مطالعه ابتدا یک آب شیرین کن خورشیدی شیشه ای در سه زاویه مختلف °۳۰و °۴۰ و °۵۰ سقف شیشه ای نسبت به افق ساخته شده است. می خواهیم ببینیم که با ساختن این آب شیرین کن خورشیدی ، که در اثر تبخیر و سپس چگالش بر روی سقف شیشه ای آب تقطیر شده حاصل می شود،می تواند جوابگوی آب مقطری باشد که در آزمایشگاه های شیمی و میکروبیولوژی مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر. روی آب حاصل از آب شیرین کن تست های سختی،هدایت سنجی،، (Total Suspended Solids)، (Total Dissolved Solids)و قلیائیت انجام شده است.با مقایسه ی نتایج تست های انجام شده روی آب نتیجه می گیریم که زاویه °۳۰سقف شیشه ای نسبت به افق آب مقطر بهتری نسبت به دو زاویه ی دیگر دارد زیرا اولا حجم هوای بالای درون حوضچه نسبت به دو زاویه ی دیگر کم تر است و در نتیجه عمل تبخیر و به دنبال آن عمل میعان زودتر اتفاق می افتد دوما مواد ناخالص و یا یون های موجود در آب تصفیه نشده فرصت کم تری برای بالا رفتن از دیواره آب شیرین کن دارد بنابراین آب مقطر بهتری خواهیم داشت.