سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا سکاکی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی
بهروز روزبهانی – دکتری مهندسی شیمی
محمدرضا شیشه ساز – دکتری مهندسی شیمی
نسرین عبداله خانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی

چکیده:

حجم انبوه ضایعات پلاستیک معضلات زیست محیطی فراوانی را ایجاد کرده است این ضایعات با توجه به ساختارمولکولی هیدروکربوری که دارند میتوانند مورد ارزیابی و استفاده قرارگیرند دراین مقاله کراکینگ کاتالیستی مخلوط پلیمرهای پلی اتیلن و پلی پروپیلن و تبدیل آنها به سوختهای هیدروکربوری موردبررسی قرارگرفته است و اثرکاتالیست AIT011 برتولید محصولات مایع گاز وجامد کک دراین فرایند مورد ارزیابی قرارگرفته و درنهایت میزان نسبت کاتالیست به پلیمر ۳۰درصد برای تولید بهینه مایعات هیدروکربوری که هدف اصلی این بررسی میب اشد گزارش شده است.