سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد پورصالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
علی اکبر اختری – استادیار گروه عمران دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

یکی از خطرات استفاده از بتن در سازه ها و بخصوص در هنگام وقوع بارهای ناگهانی مثل نیروی زلزله، متلاشی شدن ناگهانی بتن و تردشکنی آن تحت نیروهای وارده می باشد یکی از روشهای مقاوم سازی و بهسازی سازه ها در مقابل زلزله جلوگیری از شکست ترد اعضا تشکیل دهنده سازه می باشد تا آن که ساکنان فرصت کافی برای انجام عمل مقتضی را داشته باشند بتن غیرمسلح به علت مقاومت کششی بسیار پایین شکل پذیری بسیار کمی دارد و درصورت قرارگیری عضو تحت بارهای خمشی بدون هیچگونه خیر قابل ملاحظه ای خواهدشکست . دراین تحقیق آزمایشگاهی تیرهای غیرمسلح بتنی و تیرهای بدون آرماتور مسلح شده از شبکه های ژئوگرید با یکدیگر مقایسه شده است درمسلح سازی تیرها از مصالح پلاستیکی ژئوگرید که هم از لحاظ هزینه وزن و سختی اجرا از تسلیح کننده های فولادی به مراتب کم هزینه تر کم وزن تر و اجرای بسیاراسان دارد استفاده شده است و تاثیر ژئوگرید درکاهش دامنه ترد شکنی تیر بتن مسلح و همچنین اثر محل استقرار ژئوگرید درناحیه فشاری و کششی تیرهای بتنی بررسی شده است.