سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هوشنگ دباغ – استادیار دانشگاه کردستان ایران
هامون فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دربارگذاری با سرعت های بالا فرصت لازم برای بازشدن ترکها و جذب انرژی وجود ندارد و درسرعت های پایین و درمحدوده خزشی ترک فرصت می یابد که سنگدانه ها را دورریزند دراین تحقیق با تعیین سرعتی برای بارگذاری دوره ای به بررسی تاثیر نسبت شن به سنگدانه دربتن می پردازیم مقدار و اندازه بزرگترین سنگدانه ها دردانه بندی برطول مسیر حرکت ترک دربارگذاری یکنواخت و دوره ای و میزان بازوبسته شدن ترک ها تاثیر گذاشته و موجب جذب و استهلاک انرژی درسطوح مختلف میگردد.