سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال بازرگان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه زنجان
حمید اسکندری – دانشجویکارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک دانشگاه زنجان
حامد زمانی سبزی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده:

فیلتراسیون هسته ناتراوای سدهایخاکی از موارد بسیار مهم در طراحی این سازه ها می باشد که با وجود مطالعات گسترده صورت گرفته همچنان نیاز به تحقیقات بیشتر دراین زمینه احساس می شود عوامل مختلفی می تواند برعملکرد سیستم خاک فیلتر موثر باشد که از آن جمله می توان به میزان واگرایی خاک مبنا و گرادیان هیدرولیکی جریان نفوذی اشاره کرد جهت بررسی این پارامترها یک دستگاه آزمایش فیلتر با قابلیت اعمال هد جریان کنترل شده و اندازه گیری گرادیان هیدرولیکی در طول مسیر جریان توسط مولفین طراحی و ساخته شد و به وسیله آن گرادیان هیدرولیکی کنترل شده به سیستم فیلتر – خاک مبنا با درصدهای واگرایی های متفاوت اعمال گردید و مقدار گرادیان هیدرولیکی بحرانی که در آن بیشینه مقدار فرسایش رخ میدهد برای هرکدام از حالتها تعیین شد.