سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر قربان مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
مهدی قمشی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
رضا نصراله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

جریان غلیظ را میتوان حرکت یک سیال درسیال دیگر با چگالی متفاوت دانست دراین تحقیق تاثیر موانع ا ستوانه ای شکل برراس جریان غلیظ بصورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرارگرفته است بدین منظور تعدادچهارصد مانع استوانه ای شکل بقطر یک سانتیمتر و ارتفاع سی سانتی متر با ارایش یک درمیان روی بستر قرار داده شدند نتایج نشان دادکه غلظت و سرعت راس جریان درطول فلوم روندی کاهشی داشته اند غلظت و سرعت راس با حضورموانع کمتر ازحالت بدون مانع م یباشد دربستر بدون مانع ارتفاع راس جریان درطول فلوم روندی افزایش داشته است درحالیکه با حضور موانع این روند کاملا کاهشی می باشد.