سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصوره مهرابی دلشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی کوچک زاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
کیومرث ابراهیمی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

باتوجه به کمبود آب و نیاز روزافزون به موادغذایی مصرف ابهای شورولب شورامری مهمتلقی میشود آبیاری باآب شوربدون لحاظ راهکارمدیریتی مناسب مشکل شوری خاک را مضاعف نموده و باعث تجمع املاح درخاک شده وهمچنین باعث تخریب ساختمان خاک میشود هدف تحقیق حاضر بررسی امکان استفاده ازمغناطیس به منظور کاهش خواص شوری اب و استفاده از آن به عنوان یک راهکار مدیریتی بوده است برای این منظور ازچهارنمونه آب شوربا شوریهای مختلف ۵۰۰و۱۵۰۰و۲۵۰۰و۵۰۰۰ میکروزیمنس برسانتیمتر و درسه مدت زمان مختلف تاثیر شاراستفاده شد نمونه های فوق الذکر تحت میدان مغناطیسی ثابت با شدت ۳۰۰۰ گوس به مدت ۲۰و۳۰و۴۰ثانیه قرارگرفته و هدایت الکتریکی هریک ازآن ها درمدتهای مختلف کوتاه و طولانی مدت قرائت شد که نمونه هایی از نتایج درمقاله حاضر ارایه شده است.