سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد بریمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علیرضا مسجدی – دانشیار دانشگاه آزاد اهواز
علی عصاره – استادیار

چکیده:

روش آبگیری ازکف بهترین گزینه برای آبگیری از رودخانه های کوهستانی میباشد ازجمله پارامترهای مهم طراحی دراین سازه براورد دبی انحراف درشرایط هیدرولیکی متفاوت می باشد از این رو هدف اصلی دراین تحقیق تعیین ضریب تخلیه آبگیر تحت اثرعدد فرود دربالا دست کف مشبک می باشد به منظورانجام ازمایشها ازیک مدل فیزیکی استفاده شد درمدخل ورودی آبگیر از شبکه مشبک متقاطع با چهارفضای عبوری شیب و قطرثابت استفاده شد نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش عدد فرود دربالا دست شبکه آبگیرمقدار ضریب تخلیه آبگیر نیز افزایش می یابد.