سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدی سالاری – مربی دانشگاه جیرفت
کاظم اسماعیلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حوضچه های رسوبگیر ازجمله سازه های ضروری است که به منظور جداکردن رسوبات همراه جریان ورودی بعدازابگیر و ابتدای کانالهای انتقال آب احداثمیشوند شیوه های مختلفی درطرح حوضچه های رسوبگیر تا کنون بکارگرفته شدهاست لیکن استفاده ازحوضچه رسوبگیر ساده که با صرف هزینه کم بتواند اهداف مورد نظر را تامین نماید هنوز مدنظر طراحان است حوضچه های رسوبگیر مستطیلی با تیغه های هدایت کننده جریان میتواننددرافزایش راندمان تله اندازی نقش موثری ایفا نمایند چنانکه میتوان درحوضچه با طول کمتر با نصب تیغه های هادی جریان طول مسیر حرکت جریان را افزایش داده و به راندمانهای بیشتری دست یافت