سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر نیک بین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محل تلاقی یکی از اجزا مهم سیستمهای رودخانه ای و کانالهای باز می باشد که در آن جریان کانال فرعی پس از ورود به کانال اصلی از دیواره کانال اصلی جدا شده و منجر به شکل گیری ناحیه ای به نام ناحیه جداشدگی جریان می شود دراین ناحیه جریانهای گردابی تشکیل شده و مولفه سرعت جریان به سمت پایین دست کانال اصلی بسیار جزئی می شود این امر موجب کاهش عرض جریان عبوری از این ناحیه شده و تغییرات سریعی در سرعت دبی جریان و میزان آشفتگی رخ میدهد صفحات مستغرق پره های کوچکی هستند که در اثر زاویه ای که با جهت جریان دارند یک اختلاف فشار روی سطوح آن رخ میدهد اختلاف فشار ایجاد شده سبب تولید جریان چرخشی در جلوی صفحات می شود که می تواند باعث تغییر در خصوصیات جریان شود