سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار گروه آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سروناز حسینی غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب هیدرولیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال
محمدرضا کاویانپور اصفهانی – دانشیار گروه آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در سرریزهای آزاد با جریانات فوق بحرانی و سرعت های بالا احتمال وقوع کاویتاسیون برروی تنداب و صدمات ناشی از آن زیاد است که هوادهی جریان از طریق هواده ها یکی از روشهای موثر کنترل و جلوگیری از بروز این پدیده شناخته شده است محققین زیادی از ۳۰ سال گذشته تاکنون برروی مکانیزم هوادهی و تاثیر پارامترهای مختلف بر آن تحقیق نموده اند که در مطالعات انجام شده شیب تنداب، عدد فرود و گرادیان فشار از پارامترهای اصلی دراین پروسه ذکر شده است علیرغم اهمیت اثر شیب تنداب مطالعات ازمایشگاهی محدودی قابل مشاهده است براین لحاظ تحقیق حاضر برپایه مدلهای آزمایشگاهی برروی سه مدل سرریزشوت با شیبهای متنوع ۳٫۴% £q £ ۳۶٫۳%) در آزمایشگاه هیدرولیک موسسه تحقیقات آب ایران تنظیم گردیده است.