سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد بهمنش – استادیاران دانشگاه ارومیه
حسین رضایی –
محمدعلی تجلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

فوق حالت ازجریان کوتاهی فاصله درکه باشد می هیدرولیکی پرش سریع متغیرهای جریان درهیدرولیکی پدیده مهمترین ازیکی برای را شرایط پرش تشکیل ساختگاه تغییر با دارند این برسعی خود تحقیقات درپژوهشگران اکثرنماید می تغییر بحرانی به زیربحرانی کلاسیک می شود هدف ازاین پژوهش برسری پرش به نسبت غلطاب کاهشطول موجب امر آورند این فراهم اتلاف انرژی میزان بیشترین اثرات زبری کف برروی طول غلطاب بود دراین پژوهش سعی براین بوده است که با تغییرات ارتفاع زبری ها و فاصله بین زبری ها و عدد فرود طول غلطاب را تا ۱۳٫۶۲ طول غلطاب را کاهش داد.