سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا منوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک_تبدیل انرژی،گروه مهندسی مکانیک
سعید فراهت – دکتری مهندسی مکانیک_کاربرد کامپیوتر،دانشیار گروه مهندسی مکانیک_دان
فرامرز سرحدی – دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی،گروه مهندسی مکانیک_دانشگاه سیستان
امیر حسین زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک_تبدیل انرژی،گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

گرانترین جزء کلکتور فتوولتائیک حرارتی PV/T مدول فتوولتائیک می باشد استفاده ازمتمرکز کننده با افزایش دادن دمای سطح مدول باعث کاهش راندمان الکتریکی می گردد اما کاهش حدود ۵۰درصدی سطح مدول و کاهشدوره بازپرداخت هزینه را نیز به دنبال خواهدداشت کاهش راندمان الکتریکی را نیز می توان با استفاده ازسیستم خنک کاری جبران نمود دراین مقاله با طراحی و ساخت کلکتور فتوولتائیک حرارتی با متمرکز کننده های سهموی ترکیبی و سیال عامل آب پس ازم عرفی راندمان های الکتریکی حرارتی و اکسرژی سیستم به بررسی ازمایشگاهی اثرتغییر دبیر برراندمان های اکسرژی و انرژی آن پرداخته و همچنین اثروجود رفلکتورها برراندمان اکسرژی و الکتریکی آن مورد بررسی قرارگرفته شدها ست دربازه آزمایشها پارامترهای مختلف جوی حرارتی و الکتریکی سیستم همچون شدت تابش خورشید سرعت باد دمای محیط دمای آب ورودی دمای آب خروجی دمای سطح مدول فتوولتائیک دمای صفحه جذب کننده ولتاژ مدارباز جریان اتصال کوتاه ولتاژ و جریان درنقطه توان ماکزیمم اندازه گیری شده است