سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میلاد طایفه هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
سیدمحمدعلی زمردیان – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
هومن حیدریان –

چکیده:

تسلیح خاک رس با استفاده از ژئوتکستایل بافته شده و بافته نشده و همچنین با استفاده از لایه های ماسه دراطراف مسلح کننده تکنیک ساندویچ به منظور ارزیابی تغییر حجم و مقاومت برشی خاک رس با انجام آزمایشهای برشی مستقیم درحالت زهکشی نشده بررسی شده است درمسلح کردن خاک رس با تکنیک ساندویچی آزمایشها در ضخامت های ۵و۱۵و۲۵ میلی متر مایه لایه ساندویچ در تنشهای نرمال ۷۵ و ۱۴۰ و ۲۰۰ کیلوپاسکال و برای دانسیته نسبی ۷۰% و ۹۵% دردرصد رطوبت برابر با دو درصد سمت تر رطوبت بهینه برروی خاک رس انجام پذیرفته است مشاهده شده که با تسلیح رس با روش تکنیک ساندویچی اتساع خاک رس افزایش یافته و با افزایش ضخامت لایه ماسه از ۵ میلی متر به ۱۵ و ۲۵ میلیمتر مقدار اتساع نمونه رس افزایش بیشتری می یابد و رفتار لایه ساندویچی به رفتار ماسه نزدیک شده و خاک از خود نرم شدگی نشان میدهد.