سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
منوچهر فتحی مقدم – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراین مقاله تاثیر ازمایشگاهی تراز آب برتغییر شکل دیواره ساحلی شکل پذیربررسی میشود و ازمایشات مدل درچندعمق آب انجام شده است داده های مورد استفاده دراین تحقیق با نتایج مدل آزمایشگاهی انجام شده درفلوم پژوهشکده حفاظت آب و خاک تهران SCWMRI که با استفاده از امواج نامنظم و طیف انرژی جونسواپ JONSWAP انجام پذیرفته می باشد برای بررسی تاثیر تراز سطح آب سازه با مصالح لایه آرمور بادرجه بندی D85/D15=1/82 و مقیاس مدل ۱:۲۵ درنظرگرفته شده است درهرآزمایش ۳۰۰۰ موج به سازه اصابت نموده و درمجموع ۶۰ ازمایش انجام شده است نتایج بدست آمده از ازمایشها پس از رسم نمودارها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.