سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میکاییل مرادپور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
هادی ارونقی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

تحقیقات زیادی در مورد عملکرد طوقها در کاهش آبشستگی پایه پلها توسط محققین مختلف انجام شده است، اما در مورد کاربردطوقها در آبشکنها تحقیقات چندانی صور ت نگرفته است. طوق با منحرف کردن جریان رو به پایین، موجب کاهش آبشستگی و نیز به تاخیرافتادن پیشرفت آبشستگی میگردد. از اینرو در این تحقیق به صورت آزمایشگاهی تاثیر اندازه طوق بر روند آبشستگی آبشکنهای نیمدایرهایمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات نشان داد که طوقها به طور قابل توجهی باعث کاهش آبشستگی شدهاند به طوری که به ازای طوق-های مختلف بین ۶۳/۵تا ۱۱۱ درصد کاهش آبشستگی وجود داشت و علاوه بر آن باعث تاخیر زمانی آبشستگی نیز شدهاند.