سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی بهادری – استادیار گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه
علی اصغر چای فروش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

رفتار ماسه ها در ادبیات فنی بخوبی مورد بررسی قرار گرفته است لیکن تحقیقات اخیر نشان می دهد افزایش مقادیری سیلت باعث تضعیف مشخصات ماسه می گردد، ازسوی دیگر در طبیعت ماسه تمیز به ندرت یافت می شود لذا بررسی افزودن سیلت بر رفتار ماسه اهمیت شایانی یافته است. در سالهای اخیر تحقیقاتی مفید و ارزشمند درمورد تاثیر سیلت غیر پلاستیک بر رفتار ماسه صورت گرفته است، با توجه به اینکه خاک برخی مناطق حاوی سیلت پلاستیک بوده و معمولا این نوع خاکها با رفتار مسئله دار مواجه اند، لذا تحقیقات در این خصوص ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق یک سری آزمایش سه محوری مونوتونیک در حالت تحکیم یافته زهکشی نشده بر روی نمونه هایی که دارای ترکیبی از ماسه با درصد های مختلف سیلت پلاستیک از ۰ تا ۰۰ درصد می باشند، در فشار های تحکیمی متفاوت صورت گرفته است. همینطور به منظور بررسی تاثیر پلاستیسته سیلت در رفتار خاک، در ساخت نمونه ها از دو نوع سیلت پلاستیک با پلاستیسیته های متفاوت بهره برده شده است