سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام زنگنه یوسف ابادی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران
مجید بهزاد – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
سعید برومند نسب – استاددانشگاه شهید چمران اهواز
عبدعلی ناصری – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

این تحقیق با استفاده از آب مغناطیسی میزان ابشویی کاتیوهای خاک در خاک شور در شرایط ازمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت خاک با بافت سیلتی لوم درون ستونهایی به ارتفاع ۵۰ سانتی متر و قطر ۱۰ سانتی متر ریخته شد و در انتهای ستون ها کاغذ صافی و توری پلاستیکی تعبیه گردید پس از عبور آب از میدان مغناطیسی با شدتهای متفاوت ابشویی به روش متناوب صورت گرفت. خاک مورد ازمایش به سه عمق مساوی تقسیم گردید و در ازمایشگاه تجزیه شیمیایی گردید نتایج حاصل نشان داد که میزان سدیم باقیمانده در خاک در تیمارهای مغناطیسی کمتر از تیمار شاهد بود. و میزان پتاسیم موجود در خاک در تیمار شاهد بیشتر از تیمارهای مغناطیسی بود با توجه به نتایج آب مغناطیسی می توانددر اصلاح خاک های سدیمی موثر باشد. .