سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان ترک زاده – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین رضا درتاج نژاد – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

تکنیک پیش تنیده کردن بتن یکی از اساسی ترین تحولات صنعت بتن بوده که باعث کارایی هرچه بیشتر بتن گردید این تکنیک درابتدا به علت مشکلات اجرایی روند رشد اندکی را تجربه کرد اما با تدابیری موانع گسترش آن از میان برداشته شد یکی از آن تدابیر پیش تنیدگی جزئی می باشد که درمقاب لپیش تنیدگی کامل مطرح گردید این پژوهش جهت بررسی تاثیر مقدار فولادهای غیرپیشتنیده بررفتار تیرهای بتنی پیش تنیده جزئی دردو حالت نهایی و خدمات حت بارگذاری استاتیکی فزاینده بصورت آزمایشگاهی برنامه ریزی و انجام شده است دراینتحقیق سه تیر بتنی پیش تنیده با مقطع و مقاومت نهایی ثابت و با فولادگذاری متفاوت طراحی و تولید و تامرحله تخریب بارگذاری گردیده نتایج بدست آمده حاکی از رفتار به مراتب بهتر تیرهای پیش تنیده جزئی درمقایسه با تیرهای پیش تنیده کامل می باشد.