سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیررضا محمدنژاداردشیری – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، عضو هیات مدیره شرکت ساری ساز
مجتبی صانعی – عضو هیات علمی گروه مهندسی رودخانه و سواحل پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزدا
رمضان طهماسبی – عضو هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی

چکیده:

وقوع آبشستگی در اطراف پایههای پل یکی از عمدهترین دلایل تخریب پلها میباشد. در حال حاضر روشهای مختلفی برای جلوگیری از آبشستگی پایه پل وجود دارد. یکی از این روشها، نصب صفحه محافظ )طوق( در اطرافپایه پل میباشد. طوقها، بستر را در مقابل سیستم گرداب اطراف پایه محافظت کرده و میزان آبشستگی را کاهش میدهند. در تحقیق حاضر، از طوقهای لوزی شکل با ضخامت ناچیز، برای کاهش آبشستگی در اطراف پایه پلاستفاده شد. طوقهای به کاررفته در آزمایشها، به تناسب قطر پایه، به اندازهی دو برابر قطر پایه در نظر گرفته شدهاند. ۵ دبی مختلف برای این آزمایش در نظر گرفته شد و قطر متوسط دانه بندی بستر برابر با ۱/۸میلیمتر و یکنواخت بوده است. عملکرد طوقها در اطراف پایه پل با حالت پایه بدون طوق مقایسه گردید . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که طوق لوزی شکل تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان آبشستگی پایهی پل داشته است . نتایجهمچنین نشان میدهند که طوق لوزی شکل در کاهش آبشستگی اطراف پایه موثرتر از طوق مربع شکل عمل می-کند. میزان آبشستگی با وجود طوق لوزی شکل در حدود ۶۷ % در مقایسه با در حالت بدون طوق کاهش یافته و حجم حفره آبشستگی ۸۶ % کاهش پیدا کرده است