سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال بازرگان – استادیار دانشکده فنی دانشگاه زنجان
حامد زمانی سبزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
حمید اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک

چکیده:

با توجه به اینکه ماهیت جریان در محیطهای متخلخل سنگریزه ای درشت دانه ای ، نظیر جریان عبوری از سرریزهای درون بدنه ای سدهای سنگریزه ای عموما از حالت آرام و لایه وار خارج شده و با افزایش عدد رینولدز قانون دارسی اعتبار خود را از دست میدهد لذا جهت تحلیل این نوع جریان ها لازم است قانوندیگری استفاده شود عموما جریا ن در محیط های متخلخل درشت دانه به دو صورت جریان آرام غیردارسی و یا جریان آشفته ظاهرمی گردد. جهت تحلیل جریان در محیط سنگریزه ای با توجه به غیر معتبر بودن رابطه دارسی رابطه خطی بین افت انرژی و سرعت جریان در محیط متخلخل معادله دو جمله ای فروشهایمر را می توان جهت تحلیل جریان به کار گرفت. در پژوهش حاضر از ساخت مدلهای متفاوت سد سنگریزه ای با مصالح کروی با قطر ثابت ۱۰، ۳۷ و ۷۵ میلی متر استفاده شده است.