سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس درب هنزی – دانشکده مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد خان محمدی –
امین مرادی منش –

چکیده:

یکی از روشهای متداول برای بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی, اجرای کلافهای بتنی قائم می باشد. در این تحقیق به جای کلاف بتنی، از دو تسمه فولادی قائم در طرفین دیوار، استفاده شده است. برای بررسی این نوع تقویت، دو نوع دیوار آجری با مقیاس ۱/۲و نسبت ابعادی ارتفاع به طول ۰/۵و۰/۷ که توسط نوارهای فولادی قائم تقویت شده، در آزمایشگاه تحت بارگذاری رفت و برگشتی داخل صفحه قرار داده شده اند رفتار دو نمونه با رفتار دو دیوار مرجع، که خصوصیات مشابه داشته اما با کلاف بتنی تقویت شده اند، و نیز دو نمونه مشابه و فاقد کلاف، مقایسه % شده است. نتایج حاکی از افزایش بیش از ۱۵۰ % مقاومت وتغییر شکل نسبی نهایی نسبت به دیوارهای با کلاف بتنی، و افزایش بیش از ۲۰۰ مقاومت وتغییر شکل نسبی نهایی نسبت به دیوارهای مرجع غیر مسلح می باشد