سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا مردوخ پور – استادیارگروه عمران و مهندسی آب
حسین جاماسبی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

استفاده از الیاف شیشه ای علاوه بر بهسازی مقاومت برشی سازه های بتن مسلح ، روش نوینی برای افزایش مقاومت ضربه ای بتن مسلح تلقی میشود. در تحقیق حاضر بتن مسلح شده با الیاف شیشه ایGFRP) که با ۲۵ درصد حجمی توسط الیاف شیشه ، در هر سه بعد مسلح شده است ، تحت بارگذاری ضربه ای معینی قرار میگیرد و ظرفیت جذب انرژی و مقاومت برشی آن در دو حالت مسلح وغیرمسلح بررسی میگردد. نتایج حاصل از آزمایشات مبین آن است که ظرفیت جذب انرژی درسازه بتنی مسلح شده یا الیاف شیشه ای حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد نسبت به حالت غیر مسلح ، افرایش میا بد