سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین رضوی – موسسه آموزش عالی صالحان، قائمشهر، ایران
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی ، بابل، ایران
مصطفی احمدوند – مرکز تحقیقات بتن،تهران، ایران

چکیده:

یکی از مشکلاتی که همواره در سازه های بتنی زیاد دیده می شود این است که هر چند بتن از لحاظ مقاومتی برای بارهای وارد به سازه مشکلی ندارد اما بنا به دلایل محیطی دچار تخریب و گسیختگی می شود. در این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی تاثیرات نانوسیلیس در مقایسه با میکروسیلیس در چرخه های یخ بندان به روش تسریع شده مطابق شرایط ASTMC ASTMC 666 بر خواص مکانیکی و تغییرات وزن بتن خودتراکم پرداخته شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که نانوسیلیس در مقایسه با میکروسیلیس باعث کاهش خرابی های سطحی بتن خودتراکم در مقایسه با میکروسیلیس گردیده است، همچنین باعث افزایش بهبود خواص مکانیکی در چرخه های مختلف یخ بندان و آب شدن گردیده است