سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهاب ربانی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
حمیدرضا طغیانی – دانشگاه آزاد اسلامی لنجان
مجتبی طالبی –
مجید معظم –

چکیده:

گسترش صنایع و گام به سوی صنعتی شدن ایجاب می کند که برای کاهش مشکلات آینده تحقیقات جامعی برروی مصرف ضایعات ساختمانی صنعتی معدنی و کشاورزی صورت میگیرد یکی از روشهای مصرف مواد ضایعاتی به کارگیری آنها دربتن و سایر مصالح ساختمانی است با استفاده از برخی از موادضایعاتی دربتن علاوه برکاهش آلودگی زیست محیطی بعضا حتی میتوان به خواص مثبت دربتن نیز دست یافت به منظور بررسی برخی ازخصوصیات مکانیکی بتن حاویموی انسان یک سری مطالعات ازمایشگاهی صورت پذیرفت دراین تحقیق موی انسان به عنوان یک ماده ضایعاتی با درصدهای حجمی ۵و۷و۱۰درصد جایگزین ماسه درطرح اختلاط بتن گردید و بدین ترتیب ۴ گروه بتن شامل گروه شاهد ساخته شدند برای ساخت نمونه ها از قالبهای مکعبی ۵۰*۵۰*۵۰ میلیمتر استفاده شده است. طرح اختلاط بتن براساس ACI طراحی و نسبت اب به سیمان درطرح ها ثابت برابر ۰/۴۵ درنظر گرفته شد.